Alles over stuifmeel ook wel pollen genoemd

Honingbijen met stuifmeel

Alles over stuifmeel ook wel pollen genoemd

Productbeschrijving

Stuifmeel, ook wel pollen genoemd, is de naam voor de mannelijke sporen van bedekt- en naaktzadige planten. Bijen verzamelen stuifmeel aan hun achterpootjes in korfjes. Eén zo’n stuifmeelklompje weegt ca 15 mg en bevat ongeveer een miljoen stuifmeelkorrels.

Samenstelling

Voor de chemische samenstelling wordt volgend overzicht gegeven van door bijen verzamelde en bij 70°C gedroogd pollen. De samenstelling is sterk afhankelijk van het soort pollen. Voor de gezondheidsaspecten zijn vooral van belang de hoeveelheden vitamines en mineralen.

Oogsten, bewaren en verhandelen

Stuifmeel wordt van de achterpootjes van de bij gewonnen d.m.v. een pollenval. Opgepast moet worden voor insecten, mijten (stuifmeelmijt) en schimmel. Sommige schimmels kunnen namelijk zeer giftige stoffen vormen. De pollenklompjes moeten daarom gedroogd worden, tot ze goed hard zijn. Bij voorkeur bij 40°C, hoewel 70°C ook toegepast wordt. Volgens Caillas kan dit ook m.b.v. een infra-roodlamp. Goed gedroogd stuifmeel met watergehalte onder 6% is dan zeker 2 jaar houdbaar. Wel moet ervoor gezorgd worden dat bewaring in het donker, vochtvrij en in goed afgesloten potten gebeurt. Exportlanden zijn vooral Spanje, China en de VS (Arizona). Het verdient aanbeveling een zo gevarieerd mogelijk pollenmengsel in de handel te brengen, met een grote verscheidenheid aan kleuren. Alleen dan is ook een evenwichtige chemische samenstelling gegarandeerd.

Bij verkoop moet op het etiket staan: de naam van het product (stuifmeel of pollen), de inhoud in grammen en naam en adres van de producent (imker). Ook een partijcode en een houdbaarheidstermijn moeten aangegeven worden. Verwijzingen naar genezing van ziektes mogen niet op het etiket vermeld worden, wel aanduidingen als ‘werkt versterkend’ en ‘werkt weerstandsverhogend’ e.d. Soms wordt stuifmeel gemengd met honing. Dat moet dan vermeld worden op het etiket van het product, dus b.v. ‘honing met stuifmeel’. Het gehalte aan stuifmeel moet gemeld worden in de lijst met ingrediënten, b.v.: Ingrediënten: Honing (95%), stuifmeel (5%).

Biologische eigenschappen

Het effect van de consumptie van stuifmeel op de mens is vooral nagegaan door de Franse wetenschappers Chauvin en Caillas. Zij noemen als gunstige effecten o.a.: regulatie van de darmwerking, genezing van bloedarmoede bij kinderen, verhoging van de algemene gezondheidstoestand van bejaarden en herstellenden, opwekking van de eetlust, en genezing van diverse prostaatklachten. Verder zou stuifmeel versterkend werken en het welbevinden verbeteren. In het algemeen betreft het hier meer subjectieve klachten dan in het geval van het gebruik van propolis.

Over de voedingsaspecten van stuifmeel wordt uitgebreid ingegaan in het boek ‘Pollenanalyse – Stuifmeelonderzoek van honing voor imkers, scholen en laboratoria’. Omdat over de (on)mogelijkheden van vertering van stuifmeel door de mens nogal wat negatieve berichten in omloop zijn is destijds door de Keuringsdienst van Waren een onderzoek opgezet om na te gaan of gedroogde stuifmeelklompjes volledig door de mens opgenomen worden. Hiertoe werd gedroogd stuifmeel met namaak maagzuur behandeld. De minerale bestanddelen bleken vrijwel volledig in oplossing te gaan zoals gehaltebepalingen in maagzuur aantoonde. De inhoudsstoffen van stuifmeel komen dus beschikbaar voor de spijsvertering van de mens. Stuifmeel kan residuen bevatten van bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Het is dus zaak in het bijzonder bij stuifmeel gewonnen uit boomgaarden hier goed op te letten. Behalve via stuifmeelvallen geoogst pollen is er ook nog bijenbrood, dat is door bijen in de raat opgeslagen stuifmeel. Dit product heeft een aantal biochemische processen ondergaan, waarbij ca. 1% melkzuur is onstaan en de samenstelling enigszins veranderd is. De genoemde voedingsgegevens hebben betrekking op pollen dat in stuifmeelvallen geoogst is.

Selectie uit de winkel van ‘my-Honey‘.

Klik op de afbeelding

Dosering en gebruik

Eerder werd al opgemerkt dat pollen uit voedingsoogpunt bezien een gezond levensmiddel is. Uiteraard is het minder wenselijk en te eenzijdig uitsluitend pollen als voedsel te gebruiken. Maar het aanvullend gebruik van pollen, als voedingssuplement dus, verdient meer aandacht. Toch moet men enige voorzichtigheid in acht nemen bij het gebruik. Het is namelijk gebleken dat sommige mensen allergische reacties vertonen na het gebruik van pollen. In apitherapiekringen wordt daarom wel aanbevolen de eerste dag slechts 1-2 pollenklompjes (dat is slechts 30 mg!) te gebruiken, de tweede dag 3-5.
Als er geen negatieve reacties optreden kan de volgende 1 a 2 weken langzaam de dosering verhoogd worden. Bijvoorbeeld door pollenkorrels te vermengen met honing. De meeste volwassen gebruikers nemen een theelepel, een dessertlepel of een eetlepel pollen (volle eetlepel = 10 gram) per dag. Sommige aanbevelingen gaan tot 30 gram per dag. Kinderen de halve hoeveelheid. Een goede combinatie is b.v. mengen met honing. Ook het gebruik in pap, yoghurt e.d. wordt aanbevolen.

Ga naar de webwinkel van my-Honey | bijenproducten voor de verkrijgbare producten klik hier

Written by 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.