privacy-policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

my-Honey, gevestigd aan de Lierderholthuisweg 2 te Wijhe, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. my-Honey zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

my-Honey kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van my-Honey en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan my-Honey verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. my-Honey kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw IP-adres

Waarom my-Honey deze gegevens nodig heeft

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij my-Honey zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en kunnen we u in voorkomende gevallen sneller en beter van dienst zijn omdat we uw bestelhistorie kunnen inzien. Uw gegevens worden verwijderd op het moment dat u, of een gevolmachtigde in uw naam, kenbaar maakt dat u dit wenst.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Beveiligen

my-Honey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van my-Honey maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@my-honey.nl

Hoe lang my-Honey gegevens bewaart

my-Honey bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

my-Honey zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins ter beschikking stellen met uitzondering van partijen (en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen) die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde recht op inzage van alle persoonlijke gegevens die van u bij ons bekend zijn. Tevens heeft u recht op correctie en/of verwijdering van alle of een gedeelte van deze gegevens, tenzij er nog openstaande verplichtingen van u aan my-Honey bestaan. U kunt hiervoor op alle werkdagen my-Honey raadplegen.

Uw-privacyrechten

Gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

– Het recht op dataportabiliteit. Het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.
– Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
– Recht op inzage. Dat is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
– Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wijzigen.
– Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens door ons te laten  verwerken.
– Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Ten slotte heeft u het recht op een duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. my-Honey gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij my-Honey geen cookies ontvangt.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mocht u het oneens zijn met de wijze waarop my-Honey met uw persoonlijke gegevens omgaat, dan kunt u daarover een klacht indienen bij :

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

Vragen ?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van my-Honey, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

my-Honey is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:   Lierderholthuisweg 2, 8131 PW Wijhe
Telefoon:               06-12630941
Mailadres:             info@my-honey.nl