Alles over de Aziatische hoornaar (Vespa velutina)

Nido de Vespa Velutina o avispa asiática en Cantabria, España

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina), ook bekend als de Aziatische reuzenhoornaar, is een invasieve soort die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt. De hoornaar is in de afgelopen jaren opgemerkt in verschillende delen van Europa. In Nederland is de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar sinds 2017 bekend. Het is belangrijk om te begrijpen dat de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar gevolgen kan hebben voor de lokale ecosystemen en biodiversiteit.

De Aziatische hoornaar staat erom bekend dat hij honingbijen en andere insecten jaagt, wat een bedreiging vormt voor bijenpopulaties en bestuiving. Ze kunnen bijenkasten aanvallen en honingbijen vangen om aan hun larven te voeren. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade aan bijenvolken en negatieve effecten hebben op de bestuiving van planten.

De Aziatische hoornaar is over het algemeen niet agressief maar kunnen steken als ze zich bedreigd voelen of als hun nest wordt verstoord. Hun steken kunnen pijnlijk zijn en in sommige gevallen allergische reacties veroorzaken.

In Nederland zijn er maatregelen genomen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar te monitoren en te beperken. Er zijn verschillende meldpunten waar mensen waarnemingen van de hoornaar kunnen doorgeven, zodat er actie ondernomen kan worden om de nesten te verwijderen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verhogen van het bewustzijn onder het publiek en worden imkers geïnformeerd over het herkennen van de Aziatische hoornaar en het beschermen van hun bijenvolken.
Als u een Aziatische hoornaar spot meld het direct: https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/?

Het is belangrijk om alert te blijven en waarnemingen van de Aziatische hoornaar te melden bij de juiste autoriteiten. Door een gezamenlijke inspanning kunnen de impact en verspreiding van deze invasieve soort beperkt worden.

Boven: Europese Hoornaar, onder Aziatische hoornaar

Wat zijn de optische verschillen tussen Aziatische hoornaar en de Europese hoornaar?

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) en de Europese hoornaar (Vespa crabro) hebben enkele optische verschillen die kunnen helpen bij het identificeren van de twee soorten. Hier zijn enkele van de belangrijkste verschillen:

  1. Grootte: Over het algemeen is de Aziatische hoornaar kleiner dan de Europese hoornaar. De Aziatische hoornaar heeft meestal een lengte van ongeveer 2,5 centimeter, terwijl de Europese hoornaar vaak ongeveer 3,5 centimeter lang is.
  2. Kleurpatroon: Beide hoornaars hebben een geel-zwart kleurpatroon op hun lichaam, maar de patronen verschillen enigszins. De Aziatische hoornaar heeft een geheel zwarte kop met een gele gezichtsband en gele antennes. De Europese hoornaar heeft daarentegen een oranjebruine kop met een geel gezicht en gele antennes.
  3. Poten: De poten van de Aziatische hoornaar zijn meestal geeloranje van kleur, terwijl de poten van de Europese hoornaar een donkerbruine tot zwartachtige kleur hebben. De poten van de Aziatische hoornaar hebben doorgaans minder beharing dan die van de Europese hoornaar. De poten van de Europese hoornaar kunnen opvallend harig zijn, vooral op de dijen.
  4. Voelsprieten (Tarsen): De voelsprieten bij de Aziatische hoornaar is vaak donker gekleurd, terwijl het bij de Europese hoornaar meestal lichter van kleur is.
  5. Achterlijf: Het achterlijf of abdomen van de hoornaars kan ook verschillen in kleur en patroon. De Aziatische hoornaar heeft een geheel zwart achterlijf met een enkele gele band in het midden. De Europese hoornaar heeft daarentegen een zwart achterlijf met een opvallend patroon van gele dwarsstrepen.
  6. Vleugels: De vleugels van de Aziatische hoornaar zijn relatief donker en hebben een bruine tint, terwijl de vleugels van de Europese hoornaar meer oranjebruin van kleur zijn.

Het is belangrijk op te merken dat deze kenmerken enigszins kunnen variëren binnen individuele exemplaren van elke soort en dat het altijd het beste is om meerdere kenmerken te overwegen bij het identificeren van hoornaars. Als je echter twijfelt, is het raadzaam om contact op te nemen met een deskundige of een lokale instantie die zich bezighoudt met insectenbestrijding voor een definitieve identificatie.

Beschermende kleding

Een imkerpak biedt over het algemeen goede bescherming tegen bijensteken, maar het biedt niet voldoende bescherming tegen de Aziatische hoornaar (Vespa velutina). Hoornaars hebben grotere angelstekels en kunnen door sommige imkerkleding heen steken.

De Aziatische hoornaar heeft een agressieve verdedigingsreactie en kan herhaaldelijk steken toedienen. Het is bekend dat ze in staat zijn om door dunne stoffen zoals katoen en andere imkerkleding heen te steken.

Als je van plan bent om met Aziatische hoornaars om te gaan, zoals het verwijderen van nesten, is het raadzaam om aanvullende beschermingsmiddelen te gebruiken die specifiek zijn ontworpen om tegen hoornaarsteken te beschermen. Dit omvat gespecialiseerde hoornaarpakken met dikker materiaal, handschoenen en gezichtsbescherming die fijnmazig genoeg is om te voorkomen dat hoornaars erdoorheen kunnen steken.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het vangen of behandelen van Aziatische hoornaars het beste kan worden overgelaten aan professionals en lokale instanties voor insectenbestrijding. Zij hebben de ervaring, kennis en juiste uitrusting om op een veilige en effectieve manier met Aziatische hoornaars om te gaan.

Written by 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *